Welkom bij CBS Talentum in Zwolle Zuid.

Christelijke basisschool Talentum is een kleine, moderne school in een groene omgeving. Het is een vrolijke school, waar leerlingen en leerkrachten met plezier leren. Op onze basisschool wordt iedere leerling gezien, gehoord, gekend en erkend.

Talentum zijn we samen. Samen werken wij doelgericht aan de ontwikkeling van onze leerlingen en geven wij onze leerlingen de ruimte om te groeien. Binnen ons groepsonderwijs spelen wij in op de individuele behoeften van onze leerlingen. Ieder kind is anders en verschil mag er zijn. Wij bieden kinderen een rijke leeromgeving waarbinnen we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. Op die manier kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en halen we eruit wat er in zit. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en willen zich ontwikkelen. Bij Talentum prikkelen we die nieuwsgierigheid en bevorderen we het plezier in het leren. We helpen ze groeien in zelfstandigheid, in samenwerken en in het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

Wie je bent, is Gods geschenk aan jou. Wat je er mee doet, is jouw geschenk aan God. Wij zijn een christelijke school en verzorgen onderwijs vanuit het geloof in God, zoals verwoord in de bijbel. Op onze school hebben we respect voor elkaar, bieden we een veilige leeromgeving en zijn we verdraagzaam en tolerant voor de ander. We vinden dat iedereen gelijkwaardig is en leren leerlingen samen te leven. Iedereen is welkom. Onze ouders zijn een onmisbare schakel. De betrokkenheid van ouders is aanwezig en stimuleren wij continu. Talentum geeft onderwijs aan ongeveer 80 leerlingen. Bij ons werken 13 medewerkers.

Wij zijn onderdeel van Vivente. Vivente verzorgt christelijk onderwijs aan kinderen in Zwolle en bestaat uit 16 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten.

Nieuws