Kennis en ervaring in huis

Bij Talentum hebben we allerlei vormen van kennis en zorg in huis, waaronder een onderwijsassistent die helpt in het begeleiden van kleine groepjes of individuele leerlingen in bijvoorbeeld lezen of rekenen. Daarnaast beschikken wij binnen de school ook over externe expertise zoals logopedie en schoolmaatschappelijk werk. Vanuit het SWT hebben wij een eigen contactpersoon die ons ondersteunt bij situaties waarin een specifieke ondersteuningsvraag wordt gesteld.

In sommige situaties kan voor een korte of langere periode gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van de school Speciaal (Basis) Onderwijs De Brug die ook onderdeel van Vivente is. Ook kan de hulp ingeschakeld worden van orthopedagogen die binnen Vivente werken. De orthopedagogen ondersteunen de scholen in de begeleiding van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Zorgstructuur

Ieder jaar vinden er met de ouders van onze leerlingen drie gesprekken plaats. Aan het begin van het schooljaar starten wij met een startgesprek ter kennismaking. Hier zijn ook de leerlingen zelf aanwezig, het gaat tenslotte om hen. Vervolgens vinden er in februari en juni een ronde oudergesprekken plaats om de voortgang van de leerling te bespreken. Mocht er meer ondersteuning geboden worden aan uw kind vanuit zorg, dan worden er meer oudergesprekken gepland. Hiervoor delen we het jaar op in vier perioden, waarbij we na elke periode met u als ouder de voortgang van uw kind bespreken.

Mocht er tussendoor iets zijn en besproken moeten worden, zitten wij niet vast aan deze planning. Wij plannen graag met u als ouder een gesprek in wanneer hier behoefte aan is vanuit ons als leerkracht of vanuit u als ouder.

‘Onze deur staat altijd open!’