Op CBS Talentum gaan we uit van de kernwaarden:

samen

doelgericht

waardevol

groeien

CBS Talentum zijn we samen. Als leerkrachten vormen we samen met ouders en leerlingen een team. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.

Samen werken we doelgericht aan de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief, fysiek en sociaal emotioneel gebied. Hierbij hebben wij hoge verwachtingen van de leerlingen, zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien

We weten dat leerlingen stapsgewijs groeien. Leren gaat in verschillend tempo en met vallen en opstaan. De school werkt daarom planmatig, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en een goede afstemming met leerling en ouders centraal staan. We kijken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en passen ons onderwijs hierop aan.

 

Wij zijn een christelijke school. We geloven in waardevolle levenslessen uit de Bijbel. We staan open voor iedereen en hechten er veel waarde aan om een welkome en veilige plek te zijn voor iedereen die hier graag bij wil aansluiten.

 

Onze leerlingen zijn initiatiefrijk, onderzoekend en breed geïnteresseerd. Wij geven onderwijs dat recht doet aan de eigenheid van leerlingen. We helpen leerlingen om steeds zelfstandiger te worden, we leren ze samen te werken en eigen verantwoordelijkheid te dragen. Zo bieden we hun volop ruimte om te groeien.