CBS Talentum-De school voor talent van jou en mij! 

Op CBS Talentum gaan we uit van de kernwaarden:

samen

doelgericht

waardevol

groeien

 

CBS Talentum staat voor persoonlijke aandacht en samen, waardevol, doelgericht, groeien 

Samen werken wij doelgericht aan de ontwikkeling van onze leerlingen en geven wij onze leerlingen de ruimte om te groeien.  

Ons doel is dat iedere leerling zich breed kan ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden en talenten. 

Een fijne sfeer in de school is de basis. Daarom focussen we op structuur, orde en rust.  

Vanuit liefde en respect, leven en werken we met elkaar samen. Dat vinden wij waardevol! 

Onze speerpunten:

  • Een kleinschalige, moderne school in een groene omgeving 
  • Een open christelijke ontmoetingsschool 
  • Op Talentum wordt iedere leerling gezien en gekend! 
  • Sterk in relatie en ouderbetrokkenheid 
  • De kanjertraining, voor rust en vertrouwen in de klas 
  • Een ruime, actuele schoolbibliotheek 
  • Da Vinci Methode: wereldverkenning vanuit verwondering en nieuwsgierigheid 
  • Engels van groep 1 tot en met groep 8 
  • Muzieklessen van groep 1 tot en met groep 8 door een muziekleerkracht
  • Gymlessen door een gymdocent

CBS Talentum zijn we samen. Als leerkrachten vormen we samen met ouders en leerlingen een team. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Samen werken we doelgericht aan de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief, fysiek en sociaal emotioneel gebied. Hierbij hebben wij hoge verwachtingen van de leerlingen, zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien.

We weten dat leerlingen stapsgewijs groeien. Leren gaat in verschillend tempo en met vallen en opstaan. De school werkt daarom planmatig, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en een goede afstemming met leerling en ouders centraal staan. We kijken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en passen ons onderwijs hierop aan.

Wij zijn een christelijke school. We geloven in waardevolle levenslessen uit de Bijbel. We staan open voor iedereen en hechten er veel waarde aan om een welkome en fijne plek te zijn voor iedereen die graag bij onze school wil aansluiten.

Onze leerlingen zijn initiatiefrijk, onderzoekend en breed geïnteresseerd. Wij geven onderwijs dat recht doet aan de eigenheid van leerlingen. We helpen leerlingen om steeds zelfstandiger te worden, we leren ze samen te werken en eigen verantwoordelijkheid te dragen. Zo bieden we hun volop ruimte om te groeien.