Bij Talentum leren en spelen wij volgens de christelijke waarden. Elke ochtend beginnen we samen de dag volgens de methode ‘Kind op Maandag’. Dit doen wij met een mooi verhaal uit de Bijbel of een spiegelverhaal, aangevuld met een gebed, soms een lied en soms een gesprek over wat er gebeurt in de wereld.

In de ochtend werken we in de groep en behandelen we onder andere taal, spelling, lezen en rekenen. ’s Middags werken we in de bovenbouw groepsdoorbrekend aan de wereldoriënterende- en kunstvakken. Dit doen wij themagericht volgens de DaVinci methode, waar onder andere onderzoekend en ontdekkend leren centraal staat. In elk thema krijgen de leerlingen middels theorielessen informatie, waarna zij dit op diverse manieren verwerken. Daarnaast doen ze een eigen onderzoek, waarbinnen de leerling aan de slag gaat met een verwonderingsvraag. Het resultaat van deze opdrachten is dan ook nooit hetzelfde. Zo maakt de één een presentatie en de ander een kunstwerk.

Gedurende de dag leren de leerlingen bij ons zelfstandig te werken en hun eigen werk te organiseren en in te plannen. Dit doen wij tijdens het zelfstandig werken in de lessen, maar ook middels een dagtaak in groep 3-4 en het werken aan een weektaak in groep 5-8.

Op Talentum besteden we ook aandacht aan burgerschap en cultuuronderwijs. De leerlingen komen niet alleen in aanraking met hun eigen cultuur en creativiteit, maar ook met andere culturen en verschillende vormen van kunst, expressie en techniek.

Verder bieden wij vanaf groep 1 lessen Engels en verkeer. Tweemaal per week hebben onze leerlingen gym van een vakdocent vanuit SportService Zwolle. Ook doen wij als school mee aan verschillende schoolsporttoernooien.