Op Talentum geven wij onderwijs dat;  

  • Recht doet aan de eigenheid van leerlingen; 
  • Leerlingen leert samen te leven; 
  • Uit leerlingen haalt wat erin zit; 
  • Leerlingen helpt hun eigen leven vorm te geven; 
  • Leerlingen ruimte geeft om te groeien. 

Bij ons op school streven we de christelijke normen en waarden na, en dit… op een warme en open manier! Zo starten wij vaak de dag in de kring met het vertellen van een Bijbelverhaal volgens de methode ‘Kind op maandag’ en zingen we liederen. Voor de lunch starten we ook met gebed. Én, we hebben vieringen met de hele school!  Drie keer per jaar houden we een christelijke viering. Deze vieringen zijn met alle kinderen samen en door de kinderen voorbereid. Daarnaast vieren we Kerst en Pasen. Elk jaar worden de ouders uitgenodigd om bij een viering aanwezig te zijn. 

In de ochtend komen onder andere taal, spelling, lezen en rekenen aanbod. De vakken worden gedifferentieerd aangeboden, op het niveau van de leerling. Verwerking gaat zowel op papier als via de laptop. ’s Middags werken we aan  wereldoriënterende- en kunstvakken. Dit doen wij themagericht volgens de DaVinci methode, waar onder andere onderzoekend en ontdekkend leren centraal staat. In elk thema krijgen de leerlingen middels theorielessen informatie, waarna zij dit op diverse manieren verwerken. Daarnaast doen ze een eigen onderzoek, waarbinnen de leerling aan de slag gaat met een verwonderingsvraag. 

Leren doen wij zelfstandig, maar ook veel met en van elkaar. We bieden leerstof aan op maat met de juiste balans tussen digitaal en boek. Zo leert elk kind op zijn of haar eigen niveau. We helpen leerlingen om steeds zelfstandiger te worden, we leren ze samen te werken en eigen verantwoordelijkheid te dragen. Zo bieden we hun volop ruimte om te groeien. 

Op onze school leren de leerlingen zelfstandig te werken, hun eigen werk te organiseren en in te plannen. Dit doen wij tijdens het zelfstandig werken in de lessen, maar ook middels een dagtaak in groep 3-4 en het werken aan een weektaak in groep 5-8. 

 

Op Talentum besteden we ook aandacht aan burgerschap en cultuuronderwijs. De leerlingen komen niet alleen in aanraking met hun eigen cultuur en creativiteit, maar ook met andere culturen en verschillende vormen van kunst, expressie en techniek. Verder bieden wij vanaf groep 1 lessen Engels en verkeer. Tweemaal per week hebben onze leerlingen gym van een vakdocent vanuit SportService Zwolle. Ook doen wij als school mee aan verschillende schoolsporttoernooien.

Het resultaat is een gemotiveerde, betrokken leerling die plezier heeft in het leren. De leerlingen van Talentum zijn creatieve denkers en doeners, authentiek, initiatiefrijk en onderzoekend. Ze zijn breed geïnteresseerd, veelzijdig en stappen zelfbewust, nieuwsgierig en vol vertrouwen het voortgezet onderwijs in.  

De leerlingen voorbereiden op de toekomstige maatschappij, dat is waar wij voor gaan!