Week van mooi schoon Rova

De week van mooi schoon van de Rova! Tijdens deze week stond het goed omgaan met afval centraal. De kinderen van groep 5/6 van Talentum kregen les over zwerfafval en afvalverwerking. Ook gingen zij zelf de wijk in om te helpen. Als Talentum dragen wij graag ons steentje bij in de buurt.